Қашықтықтан білім беруде оқушыларды қалай бағалайды

Білім министрі жаһандық білім беру тәжірибесі аясында жаңа құжатқа қол қойды — оқушылардың білімін бағалаудың жаңа жүйесі енгізілді. Бұйрық 2020 жылғы 28 тамызда шығарылды және ресми БАҚ-та жарияланған сәттен бастап күшіне енеді.

Осы құжатқа сәйкес орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылау жүргізудің, аралық және қорытынды аттестаттаудың үлгілік қағидаларына енгізіледі.

Атап айтқанда, формативті бағалау, оның ішінде үй жұмысын бағалау оқушылардың оқу мақсаттарына қол жеткізу мониторингі және сабақта сараланған жұмысты одан әрі қалыптастыру үшін жүргізіледі және педагогтың ұсынымдары арқылы жазбаша нысанда (дәптерлерде немесе күнделіктерде) немесе ауызша түрде жүзеге асырылады.

Сонымен қатар, шектеу шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жағдайларында және қашықтықтан оқыту кезінде оқушылардың оқу жетістіктері балл қоюмен формативті түрде бағаланады.

1-11 (12) сынып оқушыларының оқу жетістіктерін бағалау бір балдан 10 балға дейінгі шекте жүзеге асырылады.

Тоқсан үшін баға беру кезінде қалыптастырушы бағалау үшін орташа балл ескеріледі, ол журналдың жеке бағанында қойылады.

Оқушылардың үлгерімін ағымдағы бақылауды педагогтар оқу материалының мазмұнын меңгеру деңгейін анықтау және белгілеу үшін жиынтық бағалау нысанында бөлімдер (толассыз тақырыптар), тоқсан оқуды аяқтағаннан кейін жүргізеді.

Тиісті мемлекеттік органдардың шектеу шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жағдайларында және қашықтықтан оқыту кезінде жиынтық бағалау 2-11 (12) сыныптарда жүргізіледі. Бұл ретте барлық пәндер бойынша бөлімге/толассыз тақырыпқа (БЖБ) бір жиынтық бағалау жүргізіледі.

1-сынып оқушыларының оқу жетістіктері бағаланбайды.

Формативдті бағалау, БЖБ және жиынтық бағалау нәтижелері бойынша оқушыларға тоқсан (ТЖБ) ішінде оқу жетістіктерін бағалау кезінде ескерілетін балдар қойылады.

Оқу пәндері бойынша оқушыларды оқыту нәтижелерін бағалаудың объективтілігін қамтамасыз ету үшін даулы мәселелер туындаған жағдайда, олар бойынша ТЖБ жазбаша нысанда және/немесе педагогикалық кеңестің шешімі бойынша педагогтар ТЖБ үшін баға қойылғанға дейін бір күннен кешіктірмей модерация жүргізеді.

Модерация жүргізілген жағдайда балдары өзгеруге жататын оқушылардың тоқсан ішіндегі жиынтық жұмыстары қайта тексеріледі. Модерация қорытындысы бойынша тоқсан ішіндегі жиынтық жұмыс үшін балл ұлғаю жағына да, азаю жағына да өзгереді.

Объективті себептермен (денсаулық жағдайы бойынша, жақын туыстары қайтыс болған жағдайда, жарыстарға, конференцияларға, олимпиадаларға және барлық деңгейдегі ғылыми жобалардың конкурстарына қатысуына байланысты, қолайсыз метеожағдайларға байланысты) жиынтық бағалау жүргізілмеген оқушылар жеке кесте бойынша жиынтық бағалаудан өтеді.

Ағымдағы тоқсан/жарты жыл аяқталғанға дейін жиынтық жұмыс тапсырылмаған жағдайда оқушыларға жиынтық жұмыстың оң бағасын алғанға дейін электрондық журналға «Уақытша аттестатталмаған» деген белгі қойылады. Жиынтық жұмысты тапсыру қорытындылары бойынша тоқсандық/жартыжылдық баға қойылады.

Оқушылардың ағымдағы оқу жылындағы жиынтық жұмыстары мектепте осы оқу жылының соңына дейін сақталады.

Ережеге сәйкес тоқсандық баға 50%-дан 50%-дық пайыздық арақатынастағы бөлімдер (толассыз тақырыптар) және төрттен бір бөлігі үшін жиынтық бағалау нәтижелері негізінде қойылады.

Тиісті мемлекеттік органдардың шектеу шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жағдайларында және қашықтықтан оқу кезінде уәкілетті органның шешімі бойынша төртінші баға қалыптастырушы бағалау үшін орташа балл негізінде қойылады, БЖБ және ТЖБ нәтижелерінің пайыздық арақатынасы тиісінше 25%, 25% және 50%.

Оқушы оқу жылы ішінде бір мектептен екінші мектепке ауысқан кезде оның жиынтық бағалау нәтижелері электрондық (қағаз) журналдан үзіндімен ресімделеді, директордың қолымен, мектептің мөрімен расталады және оқушының жеке ісімен бірге беріледі.

Оқушы бұрын қандай да бір пәнді оқымаған мектептен ауысқан жағдайда «Тоқсан үшін бағалау» бағанына «Оқылмады» енгізіледі. Білім алушыға оқу пәні бойынша жылдық баға осы пәнді зерделеу кезінде ағымдағы оқу жылында алынған тоқсандық баға сомасының орташа арифметикалық мәні ретінде қойылады.

Бұл ретте 9 (10) сынып оқушылары үшін қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

 • қазақ тілі/орыс тілі және ана тілі бойынша ұйғыр/тәжік/өзбек тілінде оқытатын мектептер үшін эссе нысанында жазбаша емтихан (оқыту тілі), гуманитарлық цикл пәндерін тереңдетіп оқытатын мектептердің білім алушылары үшін — жазбаша жұмыс (мақала, әңгіме, эссе);
 • математика (алгебра) бойынша жазбаша емтихан;
 • орыс/өзбек/ұйғыр/тәжік тілінде оқытатын сыныптарда қазақ тілі мен әдебиеті бойынша жазбаша емтихан және қазақ тілінде оқытатын сыныптарда орыс тілі мен әдебиеті бойынша жазбаша емтихан;
 • таңдау пәні бойынша жазбаша емтихан (Физика, Химия, Биология, География, Геометрия, Қазақстан тарихы, Дүниежүзілік тарих, Әдебиет (оқыту тілі бойынша), Шет тілі (ағылшын/француз/неміс), Информатика).

11 (12) сынып оқушылары үшін қорытынды аттестаттау мынадай нысандарда өткізіледі:

 • ұйғыр/тәжік/өзбек тілінде оқытатын мектептер үшін қазақ тілі/орыс тілі және ана тілі (оқыту тілі) бойынша эссе нысанындағы жазбаша емтихан;
 • алгебра және талдау бастаулары бойынша жазбаша емтихан;
 • Қазақстан тарихы бойынша тестілеу;

   

 • орыс/өзбек/ұйғыр/тәжік тілінде оқытатын мектептерде қазақ тілі бойынша тестілеу және қазақ тілінде оқытатын мектептерде орыс тілі бойынша тестілеу;
 • таңдау пәні бойынша тестілеу (Физика, Химия, Биология, География, Геометрия, Дүниежүзілік тарих, Құқық негіздері, Әдебиет, Шет тілі (ағылшын/француз/неміс), Информатика).

Бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

Добавить комментарий